Home
 

Rannóg na Gaeilge

 

Campa Draíocht

 

Rannóg na Gaeilge

A Léitheoirí Uile,

Anois agus an fómhar buailte linn, tá sé in am tús a chur le séasúr úr den Chlub Leabhar. Beidh an chéad chruinniú againn ar 7 Meán Fómhair 2017 @ 1.00i.n. i Leabharlann Cheannais Mhic Sheáin, Sráid Fearnáin, An Cabhán.

Tosnóimid ag léamh an leagan Gaeilge den leabhar a scríobh Roald Dahl, Danny Seaimpín an Domhain ( Danny the Champion of the World). Scríobh Roald an leabhar i 1975 agus d’aistrigh Muiris Ó Raghallaigh é i 2016.

Beidh cóipeanna den leabhar ar fáil sa leabharlann ar ball.

Beidh fáilte is fiche roimh gach duine.

Ag tnúth go mór le bualadh libh ar 7 

Meán Fómhair.

 
 

Fáilte is fiche!


Cuireann Seirbhís Leabharlainne an Chabháin fíorchaoin fáilte romhaibh uilig chuig ár suíomh idirlíne Rannóg Na Gaeilge. Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá againn ná tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge. Cuirimid fáilte mhór roimh achan duine a bhfuil suim aige nó aici sa teanga teacht ar cuairt chugainn. Táimid iontach bródúil as ár noidhreacht agus as ár gcultúr agus dá bharr sin, déanaimid gach iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa Leabharlann. Tá stoc ollmhór leabhar againn, oiriúnach do gach aois. Buaileann Club Leabhar An Chabháin le chéile gach mí agus cuirtear Ranganna Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta gach seachtain.

Imeachtaí:

  • Bíonn ranganna Gaeilge d'fhloghlaimeoirí fásta ar siúl 

  • Club Leabhar An Chabháin –tagann an grúpa le chéile ar an gcéad Déardaoin de gach mí ar 1.00 i.n, ach amháin i Mí Iúil agus i Mí Lúnasa

  • Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith Seachtain na Gaeilge

  • Tá Fógraí agus Comharthaí as Ghaeilge sa Leabharlann

  • Tugaimid cabhair do Scoileanna Náisiúnta agus do Mhéanscoileanna sa Chontae

  • Oibrímid le Glór Bhreifne

Cliceáil ar cheann de na deilbhíní thíos:

 

Páistí Club Leabhar Déagóirí
Eolas Ginearálta Cúrsaí Gaeilge Naisc Úsáideacha

 

Welcome to our Irish Pages!

If you have an interest in "all things" Irish then this is the place for you. One of our main aims in Cavan County Council’s Library Service is to support the Irish language. We are very proud of our heritage and culture and make every effort to promote the Irish Language within our service. We have strong links with Glór Bhréifne and Cavan’s National and Secondary Schools. 

We hold "As Gaeilge" events on a regular basis:

  • Weekly conversation classes for those who wish to brush up on Irish skills. See Library Events
  • Our Irish Language Reading Group meet monthly in Johnston Central Library (1st Thursday of the month). Find out more in Club Leabhar
  • A full programme of events for Seachtain na Gaeilge in March
  • Workshops preparing students for Irish Junior and Leaving Certificate Examinations