Home

Fáilte chuig Rannóg na Gaeilge do Pháistí

A Thuismitheoirí agus A Mhúinteoirí,

Tá foireann na leabharlainne tar éis acmhainní iontacha a chur le chéile anois chun cabhrú le páistí An Ghaeilge a fhoghlaim. Tá sé tábhachtach dearcadh dearfach a chothú i meon na bpáistí atá ag foghlaim ár dteanga dhúchais. Má tá an meon dearfach seo ag an aos óg, fásfaidh úsáid na teangan i ngnáthshaol an phobail.

Tá fáilte romhaibh úsáid a bhaint as ár nacmhainní agus tá súil againn go mbainfidh sibh sult astu.

 

Tá failte romhaibh ár nacmhainní a phriontáil agus a roinnt.

Foghlaim faoi ainmhithe feirme, an aimsir, Contaetha na hÉireann agus níos mó. Cliceáil anseo

         

Amhráin agus Rainn do pháistí. Cliceáil anseo

Leabharmharc le priontáil. Cliceáil anseo

 

      

Íoslódáil, priontáil agus léigh Cochaillín Dearg. Cliceáil anseo

 

Foghlaim ár nAmhrán Náisiúnta, Amhrán na bhFiann. Cliceáil anseo

 

Ábhair eile as Gaeilge don aos óg

Idir 0 - 4

Na Dodaí Banda Áisleabhar an Dalta

 

Idir 5 - 8                                                                                               Idir 9 - 11                              

Banda

Snas na Sceal
 

 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tá Seirbhís Leabharlainne an Chabháin buíoch de grúpa a thug cead an t-ábhar seo a chur ar fáil.